سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی اردشیری – کارشناس ارشد کنترل
محمدحسن محمدیان – دکتری کنترل از دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

رشد روزافزون پردازشگرها و کامپیوترهای سریع تحولی بزرگ درکارایی و کاربرد فیلترها بوجود آورده است ازمهمترین این تحولات تحقق یافتن ایده های پردازش اطلاعات و امکان تعقیب همزمان چندهدف توسط یک رادار دیده بانی می باشد دراین مقاله به ایده های مختلف پردازش شیوه های متداول مدلسازی هدف روشهای تخمین خطی غیرخطی و تطبیقی اشاره شده و اهمیت واکنش و درک سریع روشهای مختلف به اشکارسازی مانور بررسی شده است درپایان الگوریتم جدیدی به روش Fading برا یتخمین اهداف پیشنهاد شده ست .