سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا حسن زاده –
غلامرضا اردشیر –

چکیده:

در چند سال اخیر مطالعات وسیعی در مورد استفاده از منطق فازی در پردازش تصاویر انجام شده است. یکی ازمهمترین مباحث در پردازش تصاویر، بحث آشکار سازی لبه ها می باشد. در مقاله حاضر روشی جدید مبتنی بر منطق فازیجهت آشکارسازی لبه ها ارائه شده است. روش ارائه شده بر روی تعداد زیادی تصویر رنگی و تصاویر سیاه و سفید متناظر آن اعمال شده است. نتایج شبیه سازیها نشان می دهد که کارایی این روش برای تصاویر سیاه و سفید بهتر از روشهای فازی قبلی است. همچنین اعمال این روش بر روی تصاویر رنگی به نتایج بهتری در مقایسه با تصاویر سیاه و سفید منجر شده است