سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهیار محمدنژاد – واحد تحقیق و توسعه صنایع ریخته گری اصفهان
وحید جواهری –
مسعود شیردوانی –
مرتضی شمعانیان –

چکیده:

چدن نایهارد ۴ زیر مجموعه ای از چدن های سفید آلیاژی و یکی از مهمترین آلیاژ های مقاوم به سایش محسوب می شود. قطعاتی که از این جنس تولید می شوند با توجه به شرایط کاری در معرض تنشهای سنگین هستند. شرایط کاری این قطعات مشکل بزرگیرا به وجود می آورند و آن اینکه قطعه باید همزمان دو خاصیت متناقض را در کنار هم داشته باشد که عبارت است از مقاومت سایشی و چقرمگی .ساختار میکروسکوپی یکی از مهمترین عواملی است که روی مقاوت سایشی و چقرمگی آلیاژهای آهنی به طور همزمان اثر می گذارد. در این تحقیق متالوگرافی آلیاژ چدن نایهارد به روش متالوگرافی رنگی تک مرحله ای و دو مرحله ایوهمچنین پارامتر های موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور نمونه هایی از آلیاژ مذکور تحت شرایط یکسان آماده سازی اولیه (سنباده زنی و پولیش) در شرایط متفاوت اچ از نظر محلول اچ، دما و زمان مورد بررسی قرار گرفت. تحقیقات انجام گرفته نشان داد که اچ تک مرحله ای نمونه در محلول آمونیوم پر سولفات ۱۰ درصد در دمای اتاق با توجه به خاصیت خنثیمحلول بر تفکیک فاز آستنیت بی اثر بود ولی با افزایش دما تا ۷۰ درجه سانتیگراد تیغه ها ی مارتنزیت کاملاً مشخص شد وفاز آستنیت باقیمانده به رنگ نارنجی روشن تبدیل شد. استفاده از محلول آمونیوم پر سولفات ۵ درصد با عث ایجاد فاز مارتنزیت تیره، کاربید کرم سفید و آستنیت باقیمانده قهوه ای شد. پس از اچ دو مرحله ای نمونه در محلول های گلیسرجیا و وایلا فاز مارتنزیت به رنگ تیره وکاربید کرم به رنگ روشن و آستنیت باقیمانده به رنگ آبی روشن تبدیل شد که در این تصویر به راحتی امکان اندازه گیری آستنیت باقیمانده وجود داشت.