سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم ساعدی –
بهمن سلیمانی –
اسماعیل سالاروند –

چکیده:

در این مطالعه به علت عدم وجود داده های هرزروی گل حفاری به عنوان یک روش غیر مستفیم در تشخیص شکستگیهای عمیق مخزنی، از روشهای غیرمستقیم پیشرفته (نمودار تصویرگر FMI و نمودار مصنوعی انحراف سرعت)، جهت شناسایی شکستگیهای کوچک مقیاس مهمترین مخرن هیدروکربوری کشور، در یکی از میادین جنوب غرب ایران ودر نهایت مقایسه نتایج حاصل از این دو روش استفاده گردید. اطلاعات خام مربوط به نمودار FMI توسط نرم افزار Geoframe ابتدا پردازش و سپس تفسیر گردید. شکستگیهای باز (تعداد ۷۴۲ عدد انواع شکستگی بازو ۴۸ عدد شکستگی باز احتمالی)پس از تشخیص و تفسیر و براساس ارتباط امتدادشان نسبت به امتداد لایه بندی در سه دسته اصلی( دو دسته شکستگی مورب و یک دسته شکستگی طولی ) قابل تقسیم اند. این عوارض دارای میانگین شیبی متغیر بین ۸۶-۴۰ درجه با آزِیموت S40-80W و N25-70E می باشند و امتداد آنها S10-50E، N10-50W تا S20-65E ، N20-65W ا ست. نمودارهای انحراف سرعت و تخلخل ثانویه در چاه محاسبه شده و با یکدیگر مقایسه گردید. بررسی نمودار FMI، و نمودار انحراف سرعت نشان داد که به طور عمده سیستم تخلخل سنگ مخزن از انواع تخلخل های بین ذره ای و شکستگی بوده و با توجه به همخوانی این نمودارها با تخلخل ثانویه، اهمیت بالای شکستگی ها، بعنوان معبری جهت عبور سیال آشکار گردید.