سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد رستگاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه برق الکترونیک، اراک، ایران
محسن نجفی – استادیار دانشکده فنی مهندسی اراک، دانشگاه علم و صنعت ایران
ابوالفضل سلامی – استادیار دانشکده فنی مهندسی اراک، دانشگاه علم و صنعت ایران
المیرا تارویردی پورقرابقلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه برق الکترونیک، اراک، ایران

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای آشکارسازی و ردگیری خودکار دود در تصاویر ویدیویی با استفاده از روش منحنی فعال ارایه می شود. روش های پیشین براساس دو مشخصه ی رنگ و حرکت انجام می شدند که امکان خطای زیادی داشتند. در این تحقیق استفاده از مشخصه ی بی نظمی به کمک دو مشخصه ی قبلی، خطای سیستم را بسیار کمتر می کند. مرحله ی اول به کمک الگوریتم های تفاضلی، دود و یا هر شی متحرک موجود در تصویر آشکار می گردد. مرحله دوم به کمک خصوصیات رنگ و بی نظمی، دود از دیگر اشیای متحرک موجود در تصویر تمیز داده می شود.