سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه آذرنگ – بخش مخابرات و الکترونیک دانشگاه شیراز
مصطفی درختیان –
عباس شیخی –

چکیده:

دراین مقاله به مساله آشکارسازی داده با استفاده از همسانسازی نیمه کور کانال همراه با تخمین آفست فرکانسی دریک سیستم OFDM پرداخته می شود به منظور دستیابی به این هدف تنها از یک داده آموشی و تعداد محدودی زیرحامل های مجازی استفاده می شود تخمین آفست فرکانسی با استفاده از روش ML و با استفاده از زیرحاملهای مجازی انجام میگیرد پس از تخمین آفست و جبران آن با جایگذاری تخمین ML پاسخ ضربه کانال درتابع چگالی احتمالی مشاهدات آشکارساز نسبت درستنمایی تعمیم یافته GLR استخراج می شود این آشکارساز که فقط به یک داده آموزشی احتیاج دارد درواقع یک همسانساز نیمه کور است جهت کاهش پیچیدگی محاسباتی این آشکارساز که یک آشکارساز بلوکی است از تکنیک SDR استفاده شده است. نتایج شبیه سازی نشان میدهدکه کارایی این آشکارساز به ویژه در SNR های نسبتا بزرگ به کارایی آشکارسازی که پاسخ ضربه کانال را به طور کامل دراختیار دارد نزدیک می شود.