سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید رضایی فر – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
سامان سرخوش – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سمنان
محمدرضا دوستمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سمنان
اکبر اسفندیاری – استادیار دانشکدهعمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد تفرش

چکیده:

بررسی سلامت سازه ها هدفی است که درهرلحظه در طول عمر سازه وضعیت مصالح سازنده را ارزیابی و قسمتهای مختلف و کل اجزا سازنده سازه را بررسی می کند تکنیکهای بازرسی غیرمخرب بطور کلی جهت بررسی تغییرات بحرانی در پارامترهای سازه انجام میشود تا اینکه از خرابی های غیرمنتظره جلوگیری شود این روشها متمرکز در یک قسمت سازه می باشند و برای انجام بازرسی باید سازه از سرویسدهی خارج گردد همچنین در سازه های پیچیده و بزرگی مانند پلها و ساختمان ها اینگونه روشهای بازرسی متحمل چالشهایی می گردند. اغلب روشهای ارائه شده براساس مقایسه نتایج روش اجزا محدود وداده های آزمایشگاهی می باشند ۳D پانلهای ساندویچی سیستم نوین ساختمانی هستند که در دهه اخیر مورد توجه قرارگرفته اند و بصورت المان دیواری و سقفی در سازه ها مورد استفاده قرار میگیرند.