سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی بابایی – دانشکده فنی- دانشگاه گیلان
حمید ضابط خصوصی – دانشکده فنی- دانشگاه گیلان

چکیده:

عملکرد جزیره ای تولید پراکنده زمانی اتفاق می افتد که انتقال توان از سیستم قدرت به دلایل مختلف قطع شود ولی تولید پراکنده همچنان در مدار باقی بماند . در روش های غیرفعال برای تشخیص جزیره، نیاز به تعیین حدود آستانه وجود دارد. از آنجاکه مقدار حدود آستانه بر عملکرد روش غیرفعال تاثیرگذار است. برای آشکارسازی جزیره الکتریکی بدون نیاز به تعیین حدود آستانه، روش های تشخیص الگو در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است . در این مقاله از شبکه های عصبی و سیستم فازی بعنوان روش های تشخیص الگو، برای تشخیص جزیره استفاده شده است. در روش شبکه عصبی، به یک سری داده برای آموزش و آزمایش شبکه نیاز است. برای طراحی سیستم فازی نیز از همین داده ها استفاده می شود. این داده ها از طریق آزمایشات مختلف شامل، انواع خطاهای متقارن و نامتقارن، کلیدزنی بار، کلیدزنی بانک خازنی، کلیدزنی بارخارجی و جزیره شدن بر روی شبکه ۳۴شینه تغییر یافته IEEE بدست آمده اند. در این مقاله شبیه سازی ها با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام گرفته است.