سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمیثم سیدبرزگر – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق
شهرام جدید –

چکیده:

دراین مقاله روشی جدید برای آشکارسازی جزیره الکتریکی درشبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده Dg ازنوع ژنراتورسنکرون پیشنهاد شدهکه درآن ازاطلاعات ولتاژ میدان ژنراتور سنکرون و مولفه های متقارن ولتاژ و جریان استفاده شدها ست داده های بدست آمده ازپارامترهای مورد استفاده دراشکارسازی دردو کلاس مجزا ازطریق ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machines اموزش داده میشود ارزیابی دقت روش پیشنهادی توسط نمونه های آزمایشی که دراثر وقوع انواع خطا تغییرات باردرنقاط مختلف کلیدزنی بانک خازنی اثرافزودن تولید پراکنده دیگری به شبکه و جزیره شدن به دست آمده اند عملکرد مطلوب مشخصه های مورد استفاده دراشکارسازی جزیره الکتریکی را نشان میدهد دراین مقاله شبیه سازی شبکه و روش آشکارسازی با استفاده از نرم افزار MATLAB/SIMULINK انجام و نتایج آنالیز گردیده است.