سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمیثم برزگر – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری، دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و ص
شهرام جدید – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و

چکیده:

استفاده از منابع انرژی پراکنده به عنوان یکی از روشهای تامین انرژی الکتریکی به طور نامتمرکز در دهههای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در کنار مزایای بسیار زیاد این منابع، حضور آنها در شبکه توزیع مشکلاتی را به دنبال داشته که از مهمترین آنها میتوان به پدیده جزیره شدن اشاره نمود. جزیره الکتریکی هنگامی شکل میگیرد که منبع تولید پراکنده اتصال خود را از شبکه اصلی از دست داده و به صورت مستقل، بارهای محلی متصل به خود را تغذیه نماید. در این مقاله روشی جدید برای آشکارسازی جزیره الکتریکی در شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده از نوع ژنراتور سنکرون پیشنهاد شده است که از اطلاعات ولتاژ میدان ژنراتور و مولفههای متقارن ولتاژ و جریان برای آشکارسازی استفاده مینماید. در این مقاله شبیهسازی شبکه و روش آشکارسازی با استفاده از نرمافزارMATLAB/SIMULINKانجام و نتایج آنالیز گردیده است