سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی احمدآبادی – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
محمد واقفی – استادیار سازه های هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی
سیاوش شایان – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس، تهران
آرش ادیب – استایار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید چمران-

چکیده:

تشخیص و استخراج خطوط ساحلی با هدف پایش مناطق ساحلی به منظور مدیریت و توسعه منطقه ساحل امری ضروری به نظر می رسد. دریای خزر بعنوان بزرگترین دریاچه دنیا مطرح می باشد و منطقه میانکاله بعنوان یکی از مهمترین زیستگاههای حفاظت شده نقش مهمی در اکوسیستم منطقه دارد. در این تحقیق با استفاده از تصاویر سنجنده های +ETM و TMماهواره لندست در دوره ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۲ به استخراج و پایش تغییرات خطوط ساحلی در منطقه خلیج گرگان اقدام گردید. نتایج نشان داد که استفاده از نسبت بین باندهای مرئی و مادون قرمز در تصاویر لندست دقت مطلوبی را در استخراج خطوط ساحلی ایجاد می نماید.