سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی تخلیه جزئی در تجهیزات الکتریکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی وکیلیان – دانشگاه صنعتی شریف
وحید پروین – دانشگاه صنعتی شریف
امیر قائدی – دانشگاه صنعتی شریف
محسن خالقی – شرکت برق منطقه ای زنجان

چکیده:

در این قسمت نتایج آزمایشگاهی و عملی استفاده از روش پایش بهنگام تخلیه جزئی در تعیین وضعیت عایقی کابلهای نوعXLPE آورده شده است. ابتدا پدیده تخلیه جزئی در اینگونه کابلها معرفی و سپس به روش آشکارسازی بهنگام سیگنال مربوط به تخلیه و مشکلات موجود که ناشی از تداخل نویزهای الکترومغناطیسی مختلف در محل پست است، اشاره میشود. در ادامه به مطالعه روش تبدیل موجک به عنوان روشی توانا در حذف نویز و آشکارسازی سیگنال، پرداخته میشود. در نهایت، روش پیشنهادی به نتایج حاصل از اندازهگیریهای عملی صورت گرفته در پستپونکاعمال شده و کارآمد بودن این روشبررسی میگردد