سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فردین میرزاپور – مرکز تحقیقاتمخابرات ایران
حسن قاسمیان – گروه مهندسی مخابرات دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله یک روش برای استخراج ویژگیهای بافت در تصاویر ماهواره ای ارائه شدهکه براساس آشکارسازی اجزای خطی جهت دار تصویر با استفاده از موجکهای گابور می باشد طرح خاصی از موجک ها wavelets) با فیلترهای دو بعدی گابور با فرکانسهای مرکزی و جهتهای مختلف قابل تنظیم ارائه شده است چون این موجک ها ارتوگانال نیستند با پردازش Karhunen-Loeve مولفه های اصلی تصاویر حاصل از اعمال این فیلترها به تصویر اصلی درآمدهاست سپس با اعمال فیلتر گوسی به این تصاویر تابع توزیع آنها به توزیع گوسی نزدیک شده که آن را برای طبقه بندی یا طبقه بندی کننده Bayes-MLC آماده می کند.