سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود سرداری – گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
احمد میرزایی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه یزد
مجید دهقانی – استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

آشکارسازی مکان یابی و تعیین مقدرا اغتشاشات ولتاژ و جریان درنظارت و محافظت از شبکه های توزیع نقش مهمی دارند این مقاله روشی جدید برای اشکارسازی و طبقه بندی وقایع کیفیت توان در سیستمهایتوزیع با استفاده از آنتروپی سیگنال دارای اغتشاش ارائه میدهد همچنین توانایی روش تجزیه سیگنال چند سطحی به وسیله رسم منحنی های انحراف معیار استاندارد در سطوح تجزیه مختلف برای طبقه بندی و تعیین مقدار اغتشاشات کیفیت توان ارائهمی شود نتایج شبیه سازی توانایی این روش را در طبقه بندی پدیده های مختلف کیفیت توان به خوبی نشان میدهد .