مقاله آشکارسازی وابستگی های بین پارامترهای اقیانوسی – جوی و اقلیمی برای پایش خشکسالی با روش داده کاوی (مطالعه موردی: استان خوزستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در مجله پژوهش آب ایران از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: آشکارسازی وابستگی های بین پارامترهای اقیانوسی – جوی و اقلیمی برای پایش خشکسالی با روش داده کاوی (مطالعه موردی: استان خوزستان)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص های اقیانوسی – اتمسفری
مقاله قوانین انجمنی
مقاله پیش بینی خشکسالی
مقاله خوزستان
مقاله شاخص SPI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیکزاد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بهبهانی سیدمحمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی خوب علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشکسالی یک پدیده طبیعی است که به کندی آغاز، به آرامی گسترش و به شدت بر همه جوانب فعالیت های بشری تاثیر می گذارد. پس شناخت کامل، همه جانبه و پایش دقیق آن می تواند ابزار مناسبی را برای مقابله با آن و کاهش اثرات زیان بارش فراهم کند. یکی از مناطق استراتژیک که به لحاظ کشاورزی اهمیت خاصی دارد، استان خوزستان است که به دلیل وجود رودخانه های دایمی و سیل خیز بودن آن ها و همچنین وجود مخازن مختلف بسیار مهم است. هدف اصلی این تحقیق بهبود پایش خشکسالی توسط کشف وابستگی های بین خشکسالی و چندین پارامتر اقیانوسی – جوی به روشی متفاوت با روش آماری است. در این مطالعه از روش داده کاوی قوانین انجمنی استفاده شد. حوادث خشکسالی بر اساس شاخص بارندگی استاندارد شده (SPI) تعیین و وابستگی هایش با شاخص های اقیانوسی- جوی SOI، MEI، PNA، PDO و NAO بررسی شد. نتایج نشان داد که طبقه الگوهای منتخب حاکم بر وقوع خشکسالی در تاخیرهای زمانی متفاوت، مشابه هم بوده بدین معنی که وقایع خشکسالی بیشتر با وضعیت نرمال شاخص ها همراه بوده و با دقت حداکثر ۷۴٫۲۴ و حداقل۴۴٫۸۶  درصد قابل پیش بینی است. بنابراین قوانینی که با این روش حاصل می شود می تواند به عنوان مکمل رویکردهای موجود پایش خشکسالی به کار برد.