مقاله آشکارسازی تغییرات حوضه کویر میقان با استفاده از تصاویر ETM+ ,TM ,MSS و داده های اقلیمی در دوره ۲۰۱۱ – ۱۹۷۳ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: آشکارسازی تغییرات حوضه کویر میقان با استفاده از تصاویر ETM+ ,TM ,MSS و داده های اقلیمی در دوره ۲۰۱۱ – ۱۹۷۳
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آشکارسازی تغییرات فازی
مقاله تصاویر ماهواره ای
مقاله روند تغییرات اقلیمی
مقاله گسترش کویر
مقاله حوضه کویر میقان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضیاییان فیروزآبادی پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: تلخابی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینجانی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر خطر بیابان زایی و رشد کویر یکی از موضوعات مهم در مقیاس محلی و جهانی بوده که می تواند ناشی از نتایج تغییرات اقلیمی و ضعف در مدیریت صحیح محیط باشد. در این میان تکنولوژی سنجش از دور به دلیل تولید تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک طیفی و مکانی بالا، به عنوان وسیله ای کارآمد برای آشکارسازی و ارزیابی تغییرات شناخته شده است. در این تحقیق با استفاده از داده های اقلیمی و همچنین تصاویر ETM+ ,TM ,MSS ماهواره لندست مربوط به سال های ۱۹۷۳، ۱۹۸۵، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۱، روند تغییرات اقلیمی و تغییرات اراضی کویر میقان مورد بررسی قرار گرفته است. از پارامترهای اقلیمی برای بررسی تغییرات اقلیمی و از روش تفریق باندهای مشابه طیفی و منطق فازی برای بدست آوردن شدت تغییرات ایجاد شده، استفاده شد. تصاویر ماهواره ای، در محیط نرم افزارARC GIS10 به روش طبقه بندی نظارت شده از نوع حداکثر مشابهت (MLC) با انتخاب نمونه های آموزشی، طبقه بندی شدند. نتایج بررسی نشان داد که به تبع تغییرات اقلیمی (کاهش بارش و افزایش دما) شدت تغییرات فازی برای دوره ۸۵ – ۱۹۷۳ معادل ۰٫۸۴۸۴۳، برای دوره ۲۰۰۰ – ۱۹۸۵ معادل ۰٫۹۲۹۸۳ و برای دوره زمانی ۲۰۱۱ – ۲۰۰۰ معادل ۰٫۹۲۷۹۵ بوده است. همچنین مساحت اراضی کویری، در طول سه دوره فوق؛ به ترتیب ۱۵٫۹، ۸٫۶ و ۹٫۹ کیلومترمربع افزایش یافته و در طول دوره ۳۸ ساله، از ۱۲۳٫۸ به ۱۵۸٫۴ کیلومترمربع رسیده است. روند گسترش متوسط سالانه کویر ۰٫۹۰۵۲ کیلومترمربع، و میزان همبستگی بین کاهش بارش و افزایش کویر -۰٫۹۹۵ بوده است.