سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش پژوهشهای ادبی

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

نفیسه نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
زهرا عامری – دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان

چکیده:

داستان نگاه تازه به پیرامون یکی از مهمترین مواردی است که می تواند انسان را از روزمرگی نجات دهد. این نگاه تازه مسئله مطرح شده در دنیای امروز نیست. بسیاری از شاعران و نویسندگان دوره های قبل نیز از آن بهره برده اند و اثر خود را از دیگر آثار ممتاز کرده اند. هنرمند واقعی آن کسی است که بتواند پرده آشنایی های مخاطب را بدرد ومنظره دلنشین پشت این پرده را به او نشان دهد و این مسئله اتفاق نمی افتد مگر با نگاه تازه آن هنرمند به دنیای اطراف و جوهر هنر . کشف این نگاه های تازه روزنه ای است به سوی عمیق تری لایه های فکری نویسندگان که در آثارشان منعکس شده است. با توجه به اینکه ادب عرفانی ما سرشار است از ین نگاه های تازه و این اشنایی زدایی ها در این مقاله سعی شده است آشنایی زدایی های کتاب ارزشمند مقالات شمس مورد بررسی قرار گیرد و انواع آن ذکر شود.