سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی سعادتمند هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند
جواد ستاروند – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

تکنیک آتشکاری الکترونیکی نسل جدیدی از سخت افزارها و نرم افزارهای طراحی شده برای آتشکاری می باشند که در چند سال اخیر برای بهبود نتایج حاصل از انفجار در معدن و پروژه های عمرانی توسعه یافته اند. اجزای اصلی این سیستم شامل چاشنی های الکترونیکی، پیمایشگر و ماشین آتش کن می باشند که به وسیله ی نرم افزار ویژه طراحی شده با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و ع ملیات کنترل انفجار را انجام می دهند. چاشنی های این سیستم دارای قابلیت برنامه ریزی می باشند. دستگاه پیمایشگر یک وسیله ی قابل حمل است که برای آزمایش سیستم و تخصیص زمانهای تأخیر بکار می رود. ماشین آتش کن نیز قابل حمل بوده و وظیفه ی کالیبراسیون چاشنی ها، برنامه ریزی تأخیرها، آزمایش سیستم، تأمین انرژی اولیه شروع آتشکاری و انتقال سیگنالهای آتشکاری را بعهده دارد. ا ستفاده از این سیستم در بسیاری از معادن بزرگ دنیا آزمایش شده و نتایج حاصله در کنترل بهتر آتشکاری توانسته است هزینه های جانبی ناشی از پیامدهای مخرف آتشکاری را به میزان زیادی کاهش دهد. طبعاً هزینه ی نسبی بالاتر این سیستم که تنها عیب آن به شمار می رود، قابلیت استفاده از آنرا تنها برای مواردی که بهبود نتایج حاصل از آتشکاری جبران این هزینه ها را نماید محدود می سازد. در این مقاله اصول اساسی این روش آتشکاری معرفی و موارد کاربرد آن تشیح خواهد گردید. در نهایت امکان پذیری استفاده از این سیستم ها در معادن ایران با توجه به شرایط معدنکاری موجود تحلیل و بررسی خواهد شد.