سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تحقیقات ساوه
آرش تفنگ ساز – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تحقیقات ساوه
محبوبه خان احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تحقیقات ساوه

چکیده:

هدف از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، حداکثر کردن سود و رفاه سرمایه گذار است. برای رسیدن به این هدف، باید تصمیمات سرمایه گذاری مناسبی اتخاذ شود. یکی از پارامترها و معیارهایی که سرمایه گذاران در تصمیم گیری از آن بهره می برند، اطلاعات حسابداری منتشر شده توسط شرکت هاست. امروزه حسابداری و گزارشگری اجتماعی شرکتها، به عنوان یکی از رویکردهای با اهمیت حسابداری مطرح است که در صورت اجرا می تواند اطلاعات با ارزشی را در اختیار استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، از جمله سرمایه گذاران قرار دهد. در این مقاله با مروری بر تاریخچه حسابداری مسئولیت های اجتماعی، به توصیف مفهوم آن به عنوان بخشی از دانش حسابداری و اهداف آن پرداخته ایم. همچنین به مزایا و مشکلات اجرای سیستم حسابداری مسئولیت های اجتماعی و معیارهای م وجود برای تفکیک هزینه های اجتماعی از هزینه های اقتصادی واحد تجاری و در پایان به دو روش تهیه گزارش اجتماعی، اشاره کرده ایم.