مقاله آشنایی با روش الکتروژئوشیمی با ارائه یک مدل آزمایشگاهی در پی جویی کانسارهای پنهانی فلزات پایه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۴۹۹ تا ۵۱۰ منتشر شده است.
نام: آشنایی با روش الکتروژئوشیمی با ارائه یک مدل آزمایشگاهی در پی جویی کانسارهای پنهانی فلزات پایه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکتروژئوشیمی
مقاله پی جویی فلزات پایه
مقاله کانسارهای پنهان
مقاله مهاجرت عناصر
مقاله یونش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدتراب فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: نمیرانیان افشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش الکتروژئوشیمی یکی از روش های نوین پی جویی مواد معدنی است که دارای بنیان الکتروشیمیایی است. این روش توانایی پی جویی کانسارهای پنهانی را که با قشری از خاک یا رسوب های آبرفتی سطحی پوشیده شده اند، فراهم می آورد. در این روش با ایجاد یک میدان الکتریکی جریان مستقیم بر فراز روباره کانسارهای فلزی پنهانی، باعث تغلیظ و جریان یافتن یون ها به سمت یک کاتد مخصوص خواهد شد. با دو الکترود جریان، یکی بعنوان آند معمولا از جنس فولادی و دیگری کاتد معمولا از جنس گرافیتی که در یک ظرف نیمه تراوا حاوی اسید قرار می گیرد، جریان مستقیم با ولتاژ بالابه خاک تزریق می شود. پس از گذشت زمان معین (حداقل چندین ساعت)، در اثر یونیده شدن کانی های فلزی و پدیده الکتروشیمی، یون های فلزی مثبت به سمت کاتد رهسپار شده و در اسید موجود در آن (در اطراف الکترود گرافیتی) متمرکز می شوند. با تجزیه این اسید به روش جذب اتمی یا پلاسمای القایی، غلظت فلزات پایه مختلف در اسید اندازه گیری و تحلیل می شود. پیش از پیاده کردن این روش در صحرا، با قرار دادن کانه های سولفیدی با مقیاس آزمایشگاهی مختلف در زیر خاک، کارآیی این روش در شرایط مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. در این روش عواملی چون عمق قرارگیری کانه، میزان رطوبت خاک، شدت جریان و ولتاژ تزریقی، طول زمان تزریق و غلظت اسید مصرفی به عنوان الکترولیت از جمله مهم ترین فاکتورهای مهم و موثر در این روش هستند. با توجه به آزمایش های انجام شده و نتایج حاصل، شدت جریان و طول زمان بهینه برای تزریق به ترتیب ۵۰۰ میلی آمپر و ۸ ساعت به دست آمدند.