مقاله آشکار سازی پتانسیل تکثیر سلول های اپیدرمی زاینده فولیکول مو به دنبال کندن مداوم رشته مو و ارتباط آن با سلول های بنیادی و کنترل چرخه رشد مو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در سلول و بافت از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: آشکار سازی پتانسیل تکثیر سلول های اپیدرمی زاینده فولیکول مو به دنبال کندن مداوم رشته مو و ارتباط آن با سلول های بنیادی و کنترل چرخه رشد مو
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فولیکول مو
مقاله سلول های بنیادی
مقاله ایمنوهیستوشیمی
مقاله بافت شناسی
مقاله تقسیم سلولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قارزی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: جاهودا کالین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از انجام این پژوهش ارزیابی درستی نظریه بالژ در مورد قابلیت تکثیر شوندگی محدود سلولهای اپیدرمی واقع در انتهای قاعده ای فولیکول مو بود.
مواد و روش ها: در فولیکول ویبریسای رت رشته های مو یک بار و یا به دفعات متوالی کنده شده و به دنبال آن الگوی تقسیم سلولی و زنجیره وقایع ترمیمی در فولیکول های تیمار شده با روش های اندازه گیری طول رشته ترمیم شده، بافت شناسی فولیکول در حال ترمیم و ایمنوهیستوشیمی (با روش درون روی BrDU به سلول های اپیدرمی) مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج: بعد از یک بار و یا دفعات متوالی کندن مو، یک ماتریکس اپیدرمی جدید صرفا از فعالیت میتوزی سلول های زاینده اپیدرمی باقیمانده در قاعده فولیکول ایجاد شد و در تشکیل این ماتریکس سلول های ناحیه بالژ نقشی نداشت. این ماتریکس منشا تولید موهای جدیدی شد که با سرعتی معادل همتایان طبیعی خود در فولیکول های تیمار نشده رشد نمودند. طول نهایی موی ترمیم شده در فولیکول های تیمار بسیار بلندتر از مویی بود که معمولا در طی فاز رشد در فولیکول طبیعی ایجاد شده بود.
نتیجه گیری: پتانسیل تکثیری سلول های اپیدرمی قاعده فولیکول (بولب) محدود به یک چرخه نمی باشد. بنابراین توقف فاز رشد فولیکول از پتانسیل محدود این سلول ها ناشی نمی شود بلکه احتمالا عوامل دیگری در این فرآیند دخالت دارند.