سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا صادقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت درسوانح طبیعی
بابک امیدوار – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

از میان شریانهای حیاتی مختلف شبکه گاز از اهمیت بالایی درساختار مدیریت شهری برخوردار است بطوریکه بررسی پیامدهای زلزله های گذشته نشان داده استکه بزرگترین خطر پس از زلزله آتش سوزی و انفجار ناشی از نشت شبکه گاز می باشد این خطر بزرگی استکه درنتیجه آسیب پذیری لرزه ای شبکه مذکور به وجود آمده و ایمنی کل شهر را تهدید می کند لذا نیاز به برنامه های کاهش خطرات لرزه ای درشبکه گازرسانی به منظور پیشگیری و مقابله با وضعیت های اضطراری احساس می گردد بنابراین دراین مقاله پس از بررسی اسیب پذیری شبکه گازرسانی درزلزله های گذشته به ارایه روشهای مناسب جهت مقاوم سازی شبکه مذکور پرداخته می شود.