سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

موسی محمودی صاحبی – دانشکده عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده:

هدف اصلی در مهندسی زلزله کاهش خطرهای جانی و حفظ سرمایه های مادی است یکی از گامهای اساسی در کاهش خطر زلزله تعیین میزان آسیب پذیری ساختمان های موجود و شناخت نقاط ضعف آنها در برابر زلزله می باشد میزان آسیب پذیری ساختمانها در برابر زلزله براساس انتظارات و اهداف آیین نامه های طراحی زلزله تعریف می گردد هدف از مقاله حاضر شناخت وضعیت موجود گونه های مختلف ساختمانهای متداول شهری در یکی از استانهای کشور و ارزیابی آسیب پذیری آنها در برابر سطوح مختلف زلزله میباشد این کار با ارزیابی تعدادی از ساخمان های موجود شهری درسطح استان مازندران که بصورت تصادفی انتخاب گردیدند صورت پذیرفت برای ارزیابی آسیب پذیری ساختمان ها روش ارزیابی کیفی مورد استفاده قرار گرفت.