سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز باوندپوری گیلان – کارشناس ارشد مدیریت در سوانح طبیعی – دانشگاه تهران
بابک امیدوار – دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

کشور ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی، شرایط اقلیمی و وضعیت زمین شناختی از جمله کشورهای درمعرض سوانح طبیعی جهان محسوب می شود. وهمه ساله بر اثر وقوع حوادث طبیعی، متحمل خسارات و تلفات زیادی می شود. شریان های حیاتی سیستم های خدماتی هستند که زندگی شهری به آنها وابسته است وبه عنوان اصلی ترین اجزای هر شهر درمواقع بحرانی در اولویت اول قرارمی گیرند. به عبارت دیگر درصورت آسیب پذیر بودن جدی و نقص کاربری یکی از شریان های حیاتی فعالیت های شهری و یا امداد رسانی در زمان بحران مختل می شود و به این ترتیب خسارات جانی و مالی رو به فزونی می رود. وضعیت شبکه راهها که از مهمترین اجزای شریانهای حیاتی میباشند، پس از وقوع سوانح طبیعی همچون زلزله دارای اهمیت فراوانی است. از آنجا که شریانهای حیاتی ترابری دارای نقش تعیین کننده ای در حسن انجام آمدوشدهای امدادی و لجستیکی می باشند، دراین مقاله به بررسی تاثیر زلزله بر راهها وبزرگراهها ، وخرابی های ناشی از زلزله در این شریان حیاتی میپردازیم .درابتدا مقدمه ای راجع به راهها واهمیت آنها وضرورت سرویس دهی شان درمواقع بحرانی اشاره میشود وسپس طبقه بندی راهها ونمونه هایی از خرابی راهها دراثر زلزله های گذشته موردبررسی قرار داده ونقاط آسیب پذیر آن و راهکارهای کاهش خطر پذیری آنها بررسی میشود. درپایان پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت مدیریت و سرویس دهی راهها در مواقع زلزله ارائه میگردد