سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاسر رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت
عبدالنبی هاشمی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز
عبدالمجید موحدی نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلاتی که صنایع نفت و گاز با آن مواجه هستند، آلودگیهای ناشی ازتخلیه پسماندهای حفاری در محیط زیست می باشد. بخشی از این پسماندها شامل بریده های ناشی از حفاری و بخش دیگر، سیال حفاری می باشد که توسطبریده ها جذب شده و همراه با آنها تخلیه می شود.در این مقاله ابتدا به معرفی آلودگی های ناشی از حفاری اشاره شده و در ادامه به معرفی روش نوین حفاری فروتعادلی در کاهش آلودگی های ناشی از حفاری به محیط زیست به عنوان راه حلی برایبه حداقل رساندن آسیب های ناشی از حفاری فراتعادلی و استفاده از حفاری فراتعادلی پایه روغنی پرداخته شده است و در ادامه مقایسه ای میان آلودگی های ناشی از حفاری فراتعادلی و حفاری فروتعادلی در یکی از چاههای میادین نفتی ایران ارائه شده است