سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا شفیعی – دانشجوی کارشناسی رشته مشاوره دانشگاه اصفهان
نظام الدین قاسمی – دانشجوی دکتری رشته روانشناسی،دانشگاه اصفهان

چکیده:

ازمهمترین مشکلاتی که بشرامروزی با توجه به همه پیشرفتهای صنعتی و علمی با آن دست به گریبان است یاس و ناامیدی نسبت به زندگی و اینده خود است شاهد خطیبی ۱۳۸۹ امارها نشان داده احساس یاس و ناامیدی درجوامع رو به افزایش است واین افزایش باهم سوشدن افراد جامعه بازندگی ماشینی بیشترنیز شده است مهرورز۱۳۸۸ افکارانسان باعث دامن زدن به موج ناامیدی میشود که دراین میان سهم نوجوانان و جوانان ازگروه های سنی دیگر بیشتر است قاسمی ۱۳۸۸ تحقیقات نشان میدهد ناامیدی با افسردگی آقایوسفی ۱۳۸۹ خودکشی باپیری۱۳۸۸ و اعتیاد قرایی مقدم ۱۳۸۷ ارتباط دارد علیرغم اهمیت مفهوم ناامیدی درجوانان این سازه توسط محققان داخلی مورد غفلت واقع شده است لذا درمقاله حاضر سعی بران است تا به آسیب شناسی پیدایش یاس و ناامیدی درجوانان پرداخته شود که دراین راستا مواردی نظیر علل ناامیدی تاثیر ناامیدی برخودکشی افسردگی بزهکاری و راهکارمقابله با ناامیدی مورد کنکاش قرارمیگیرد