سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز بوغلان دشتی – سازمان انرژیهای نو ایران رئیس گروه پتانسیل سنجی منابع زیست توده
اکبر شعبانی کیا – سازمان انرژیهای نو ایران
علی زارعی – سازمان انرژیهای نو ایران

چکیده:

با توجه به جمعیت تحت پوشش مدیریت پسماند درکشور روزانه قریب به ۴۰ میلون تن زائدات جامد از سطح مناطق شهری و روستایی تحت پوشش جمع آوری و عمدتا به مراکز دفن غیرمهندسی منتقل می شود دراین بین درکنار احساس مسئولیت مسئولین و متولیان امر به اجرای صحیح این فرایندهای پیچیده کاستی هایی نیز وجود دارد که می بایست بطور دقیق و جامع مورد موشکافی قرار گیرد مسائلی همچون جایگاه فن آوریهای نوین امحا و دفن زباله کارایی سیستم مدیریت پسماندمنطقه ای تاثیر بودجه و امکانات فیزیکی در عملرد بهینه مدیریت پسماند سطح همکاری نهادهای شهری و روستایی در اجرای مناسب فرایندها جایگاه تخصص تجربه و آگاهی از دانش روز سیستم مدیریت پسماند درهر منطقه جایگاه آموزشهای تخصصی درمدیریت جامع پسماند و بکارگیری این آموخته ها تاثیر نوع نگرش دست اندرکاران و تصمیم سازان در مدیریت پسماند منطقه ای و … از عوامل مهمی است که اثر بخشی مدیریت پسماند منطقه ای را دچار نقاط ضعف و قوت می نماید.