سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ئاکو ویسی – کارشناس ارشد حفاظت و مرمت- مدرس گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد س

چکیده:

ماهیت اسیب پذیر خشت در برابر عوامل جو ی همچون باد،باران، تغییرات شدید اب و هوایی باعث می شود که بنا ای خشتی بدون حفاظ همواره مورد فرسایش و تخریب قرار گیرند. در بررسی آسیب شناسی مصالح خشتی، جمع آوری اطلاعات پایه که تعریفی جامع از اوضاع محیطی منطقه ارائه می دهند، کمک زیادی به دسته بندی آسیب ها ، شناخت بهتر عوامل اسیب رسان و در نهایت ارائه ی راه حل های حفاظتی در بهبود صحیح این مصالح خواهند نمود. از انطباق این اطلاعات با مشاهدات میدانی که بیشتر بر شکل و شدت آسیب ها تاکید دارند می توان مشخص کرد که پیدایش انواع مختلف آسیب، خصوصیات ساختاری مصالح در کنار عوامل محیطی چگونه و تا چه میزان نقش داشته اند. مصالح بکار رفته در بافت های تاریخی و قدیمی ایران عمدتا از شت می باشدمسلما برای بهبود روش های ساخت این مصالح، آسیب شناسی، مطالعات میدانی، بررسی های محیطی کمک شایانی به شناختی همه جانبه از این مصالح در بهبود روش های ساخت و آینده ی این مصالح خواهد نمود.