سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسلم سروستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
احمدرضا عمانی – دکترای ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
آزاده نوراله نوری وندی – دکترای ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
لیلا بقایی – کارشناس ارشد توسعه روستایی

چکیده:

بررسی های انجام گرفته نشان می دهدکه مشارکت پیش شرط توسعه می باشد و بدون مشارکت بهره برداران،توسعه با مشکلات متعدد روبرو خواهد شد. مشارکت فرآیندی است که اثرات مثبت و سازنده آن در زمان حال نمودچندانی نداشته و منافع حاصل از آن را می بایست در آینده جستجو کرد جلب مشارکت مردمی ،گذشته از کاهش بار مالی دولت در امر توسعه طرح های آبیاری و زهکشی ، تسریع در بهره برداری از پروژه ها ،حفظ و نگهداریتاسیسات آبرسانی و بهبود الگوی مصرف را نیز در پی خواهد داشت. اجرای طرح های آبیاری و زهکشی، مستلزم هزینه های بسیار بالایی است درحالیکه به دلیل پایین بودن سطح درآمد کشاورزان و محدودیت توان مالی دولت،اجرای این طرح ها تقریباً غیرعملی است. اجرای طرح های مشارکتی با مشکلات و چالش های فراوانی روبرو بودهاست که بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به عدم هماهنگی سازمان های مسئول کشاورزی و یا عدم شناختکافی از شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و … کشاورزان می باشد. مشارکت کشاورزان در طرح ها محققنخواهد شد مگر با همکاری ادارات و سازمان های دست اندرکار امر کشاورزی که با تشویق و ترغیب کشاورزان زمینه آبادی و شکوفایی منطقه را فراهم خواهند ساخت. لذا ارائه راهکارها و پیشنهادات موثر به منظور حذف تنگناهای موجود، می تواند در ترغیب و مشارکت بهره برداران جهت تسریع در اجرا، بهره برداری و واگذاری مدیریت به بهره برداران طرح که منجر به پیشرفت و توسعه پایدار در طرح های منابع آب شود، موثر باشد که نیل به این اهداف بدون لحاظ نمودن مشارکت همه جانبه بهره برداران در طرحها میسر نخواهد بود