سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا سبزیوند –
هوشنگ غلامی –
عباس کایدخورده –
شایان سبزیوند –

چکیده:

وجود رودخانه ها و مسیلهای متعددی درکشور و نزدیکی مراکز جمعیتی صنعتی و کشاورزی با آنها موجب گشته تا به منظور مدیریت و بهره برداری بهینه این منابع مطالعه و اجرای طرح های ساماندهی رودخانه حائز اهمیت گردد مطلوبیت فرایند مطالعات طرح های مذکور درگام اول نیازمند بررسی و تحلیل مولفه های مختلف مرتبط با آن م یباشد بگونه ای که با استفاده از دستاوردهای آن بتوان مطالعات موفق و نزدیک به واقعیتی را انجام داد درانی تحقیق فرایند مطالعات از دو منظرمدیریتی چرخه پیدایش تا تصویب و نیز اجزا مطالعات سرفصلهای فنی و متدولوژی معرفی و نقد میگردد درادامه ضمن ارایه راهکارهایی درچهاردسته مدیریتی فنی حقوقی و مالی نسبت به بازتعریف و معرفی ارزش جدید درشیوه انجام مطالعات اقدام گردیده است.