سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عبدالرضا هاشمی – مدرس گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

بسیاری ازآسیب های روانی و انحرافات اجتماعی جوانان امروز جامعه ما ازسه مشکل ازدواج اشتغال و تحصیل آنها ناشی میشود بدون شک یکی ازعوامل فرهنگی موثر برازدواج جوانان نگرش آنها به جنس مخالف است وجود برخی نگرشهای منفی به جنسهای مخالف اثرمنفی برازدواج گذاشته و موجب تاخیر درازدواج و بالارفتن سن ازدواج جوانان میگردد و اثار روانی و اجتماعی منفی متعدد برای فردو جامعه درپی خواهد داشت نگرش نسبت به جنس مخالف علاوه برازدواج تعاملات جاری دو جنس رادرعرصه های دیگر نظیر محیطهای آموزشی سازمان شغلی و عرصه عمومی جامعه نیز متاثر می نماید بسیاری ازرفتارهای نابهنجار دو جنس نسبت به همدیگر درنگرش ها و تلقیهای غلطی نهفته است که آنها ازجنس مخالف دارندتفکیک جنسیتی فرهنگی جامعه ما و ضعف تعاملات رودرروی مستمر و الگودار بین دو جنس م یتواند موجب شکل گیری نگرشها و تلقی های غیرواقعی وگاها منفی ازجنس مخالف گردد درمحیط دانشگاهی مجاورت مکانی نسبتا طولانی دو جنس درکنار جوانی مجرد بودن نداشتن تجربه ای ازاختلاط دختر و پسر دریک محیط تازمان ورود به دانشگاه موضوع نگرش های متقابل دو جنس را بیشتر دراولویت بررسی قرارمیدهد