سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد منتظری – ستادویژه توسعه فناوری نانو
علیرضا مسجدیان جزی – ستادویژه توسعه فناوری نانو

چکیده:

یکی ازمهمترین نیازمندهای شرکت های دانش بنیان کوچک ومتوسط تامین منابع مالی لازم جهت توسعه کمی و کیفی نمونه های اولیه تولیدی می باشد لکن با توجه به شرایط و ضوابط نظامهای تامین مالی تحقق این مهم بدون تسهیلگری دولت به سختی امکان پذیر می باشد دراین پژوهش ضمن استخراج انواع خدمات مالی مورد نیاز شرکت های دانش بنیان حوزه نانوفناوری طی مصاحبه هایی انجام شده با کارشناسان تجاری سازی ستاد نانو و خبرگان مالی این حوزه آسیبهای موجود درکشور شناسایی و راهکارهایی پیشنهادی جهت بهبودکارایی نظام تامین مالی ایران درحوزه فناوری نانو ارایه شده است.