سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هدایت کارگرشورکی – معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری یزد
اکرم فداکار –

چکیده:

توانمندسازی کارکنان – که مهمترین سرمایه سازمانهای امروزین هستند- از جمله وظایف حساس مدیران، محسوب می شود و استقرار نظام کارآمد آموزش کارکنان، ابزاری متعارف برای تحقق این هدف، دانسته شده است. در مقاله حاضر تلاش شده تا با رویکرد جهاد اقتصادی، وضعیت کنونی نظام آموزش کارکنان استانداری یزد با نگاهی آسیب شناسانه، تحلیل شده و الگویی پیشنهادی جهت اصلاح و بهینه سازی آن معرفی گردد. در بخش نخستاین گزارش، ارکان و فرایند نظام فعلی آموزش کارکنان، تشریح شده و در ادامه، مهمترین آسیبهای این فرایند، احصاء می شوند. سپس با ریشه یابی این آسیبها، راهبردهایی برای غلبه بر این نقاط ضعف، با نگاه ویژه به مولفه های نهضت جهاد اقتصادی انتخاب شده و بر اساس این راهبردها مدل جامعی بعنوان جایگزین شیوه فعلی آموزش کارکنان، تدوین و ارائه می گردد.