سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی تصدیقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
فروغ تصدیقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

نظام آموزشی ایران در افق ۱۴۰۴ با آسیب های زیادی رو به رو است که نیاز به تغییر در ساختار ، برنامه ها ، اهداف و روش ها را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر به یاری می طلبد .. در این مقاله ابتدا به آسیب های نظام آموزشی ایران و سپس راه کارهای آن پرداخته شده است . روش مورد استفاده در این تحقیق روش توصیفی از نوع کتابخانه ای است برای شناخت موانع نظام آموزشی ایران در افق ۱۴۰۴ و در پاسخ به این سوال که « نظام آموزشی چه مشکلاتی در افق ۱۴۰۴ , پیش رو دارد ؟» با مطالعه ی کتاب ها و مقالات مختلف راجع به آموزش و پرورش و مشاوره با صاحب نظران نظام آموزشی وبا تعمق و اندیشه راجع به آن ها ، برخی از در افق ۱۴۰۴ شناسایی شد و مورد بررسی قرار گرفت . بدان امید که نظام آموزشی کشور ما بتواند هرچه زودترساختار تعلیم و تربیت خود را باتوسعه ی دانش وفناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات در دنیا هماهنگ کند و همگام با پیشرفت های جهانی در هزاره ی سوم در این زمینه گام بردارد . بدین ترتیب نتیجه گیری شده است که مسئولا ن نظام آموزشی باید تمام همت خود را مصروف برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت ، برای توسعه ی دانش و فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش و جهانی شدن آن نمایند .