سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

زهرا اله وردی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
سیدابوالفضل میرباقری – دانشجوی کارشناسی مدیریت جهانگردی
فاطمه نورشرق – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

گردشگری مقوله ای چندوجهی و چندبعدی است که با نهادها و با ساختهای مختلف اجتماعی در رابطه بوده و با مشاغل زیادی سروکار دارد درتوسعه این صنعت به دو مولفه سخت افزاری و نرم افزاری توجه می شود و در بعد سخت افزاری به تاسیسات و اماکن ضروری گردشگری جاده ها فرودگاه ها و .. در بعد نرم افزاری به عوامل انسانی و متخصصین گردشگری و عوامل ایمنی و اطمینان خاطر توجه می شود امروزه پرداختن به بعد نرم افزاری این مقوله با توجه به شرایط دنیای کنونی اهمیت بسزایی خواهد داشت گردشگری یک فعالیت اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی بزرگ و البته پدیده ای بسیار سیاسی است این صنعت آنچنان در توسعه اجتماعی اقتصادی کشورها اهمیت دارد که اقتصاد دانها آن را صادرات نامرئی نامیده اند نکته با اهمیت دراین جا این است که احساس امنیت یا ناامنی واقعی است یا کاذب با توجه به تاثیرمتقابل توسعه گردشگری و امنیت و رشد چشمگیر گردشگر در یک منطقه به وجود امنیت دریک منطقه پی می بریم متاسفانه بدودلیل شاهد کاهش این احساس امنیت هم در میان گردشگران و هم عموم مردم بوده ایم یکی به دلیل سو تبلیغات و شایعه پراکنی ها و فضاسازی غیرواقعی از وضعیت امنیت کشور و دلیل دوم برخی از فعالیت های ناکارآمد و مخرب و ناگاهانه مدیریتی است که درواقع عنصر و عامل دوم مواد خام جهت تولید مورد اول یعنی سو تبلیغات را ایجاد کرده است