سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اقبال شاکری – عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر
عبدالرضا قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
مهدی ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

این مقاله به بررسی انواع بیمه هادرطرح های عمرانی و نقش و تاثیر آن درروند اجرای پروژه ازلحاظ مالی و چگونگی منظور شدن آن درهزینه های مشاور و پیمانکار می پردازد به نظر می رسد بازبینی مواردی از مقررات بیمه دردوره های معین با توجه به مقتضیات زمانی درطرح های عمرانی از تحمیل هزینه های اضافی به پروژه ها جلوگیری می کند و حجم بوروکراسی اداری را کاهش میدهد این دو مطلب درنهایت به کاهش زمان اجرای پروژه ها و افزایش بهره وری ازسرمایه ملی خواهد انجامید موارد بازبینی عبارتنداز یکنواخت شدن نرخ بیمه ها عمرانی و غیرعمرانی با توجه به اینکه عملا نرخ بیمه ها به کارفرمای پروژه های تحمیل میگردد و پیمانکاران و مشاوران دررقمهای نهایی خود بیمه های مکسوره را محسوب می نمایند تعریف مشخص و معین از نوع بیمه برای درج درقرار دادها برای جلوگیری از نامه نگاری های مجدد توسط بیمه به کارفرمایان اعطای تسهیلات و مشوقهای لازم به ارگانها و نهادها و دستگاه های دولتی درگیر دربخش اجرایی که به ایجاد فضاهایی خاص وعام المنفعه اقدام می نمایند مانند قرار دادهای پژوهشی الکترونیکی کردن روند اجرایی بیمهبا هماهنگی با دستگاه های دولتی و دسترسی به اطلاعات توسط بیمه و کارفرمایان