سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معین جلالی – آرشیتکت

چکیده:

ساختمان به عنوان یکی از مصنوعات درپاسخ به نیازهای درونی انسان درادوار تاریخی شکل گرفته است جهت مطالعه و مقایسه معماری دردوران مختلف نیازمند بررسی عمیق جامعه شناختی درعصرمرتبط و چگونگی پاسخگویی به نیازهای انسانی می باشیم به منظور مطالعه معماری معاصر و آسیب شناسی آن می بایست به بخش عظیمی از مباحث مطروحه درجامعه دست یازید و برای یافتن راه حل باید ریشه تمامی مشکلات راواکاوید باتوجه به شرایط کنونی به نظر می رسد عدم توفقی معماری معاصر را باید درقطع ارتباط ماهیتی سنت و مدرنیته در درایران برداشت سطحی و ظاهری از مفاهیم عمیق معماری معاصر غرب فرهنگ عمومی جامعه ضعف اموزش عالی دردانشگاه ها عدم تبادل اطلاعات به روز درجامعه مهندسین ارتباط ضعیف صنعت و دانشگاه عدم عنایت به پروژه های پژوهشی علمی درصنعت ساختمان و عدم امکان واردات برخی از تجهیزات و امکانات مدرن ساختمان به دلیل تحریم ها جستجو نمود.