سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الناز اشرفی – کارشناسی ارشد معماری، عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه،

چکیده:

با توجه به بحران انرژی و ضرورت در صرفه جویی آن لزوم تجدید نظر در نحوه ساخت و ساز به یکی از ارکان اصلی برنامه ریز و طراحی کشور تبدیل شده است . لذا شناخت مشکلات وضع موجود طراحی مسکن ارائه رهیافت های طراحی را ممکن می نماید . بدین منظور نمونه مطالعاتی از طرح های اجرا شده مجموعه های مسکونی در منطقه ۵ شهر تبریز با استناد به اصول طراحی اقلیمی سرد کوهستانی بارویکرد صرفه جویی انرژی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. تا زمینه دستیابی به راهکارهای طراحی در وضع موجود بیش از پیش هموارتر گردد.