سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مینا ضیایی – دانشجوی کارشناسی راهنمایی و مشاوره دانشگاه اصفهان
نازنین خراسانی – دانشجوی کارشناسی راهنمایی و مشاوره دانشگاه اصفهان
احمدرضا کیانی – دانشجوی دکتری مشاوره شغلی دانشگاه اصفهان

چکیده:

ازنظر تاریخی زندگی معنادار یکی ازبحث انگیزترین مفاهیم درفلسفه و روانشناسی بودها ست درجهان امروز علیرغم پیشرفت های شگرف و گوناگونی که درتمام زمینه های اقتصادی اجتماعی و ازجمله علوم رخ داده است بشر نتوانسته مشکلات روحی روانی خود ازجمله پوچ گرایی و بی معنابودن زندگی را درمان کند پژوهشهای متعددی نیز سعی درراه گشایی این گونه مسائل داشته اما موضوع فقدان معناجویی درجوانان بحث های بسیاری را برانگیخته است معناجویی در زندگی از نظر فرانکل یک انگیزش انسانی اولیه است که همه مردم درهرسطحی نیازمند یافتن آن هستند پژوهشهای انجام گرفته گویای ارتباط معناجویی با جنبه های مختلف سلامت روان مثل شادی و رضایت از زندگی رفتارهای اعتیاراور و روابط اجتماعی و بین فردی می باشد.