سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا عبادی جامخانه – کارشناس ارشد و دبیرعلوم اجتماعی شهرستان نکا
رمضانعلی دهبندی – کارشناسی ارشد
فاطمه اسفندیاری – کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده:

ناهمنوایی با هنجارها با مجموعه ای از هنجارهای معین را آسیب می گویند البته تشخیص آسیب ها با توجه به ملاکها و معیارهای فرهنگی و ارزش ها و هنجارهای حاکم برجامعه صورت می پذیرد درمقاله حاضر روش تحقیق توصیفی تحللی و جامعه آماری محققان علوم اجتماعی به تعداد۱۰۰ نفر و سوال اصلی تحقیق عبارت است از چه عوالی درگسترش پدیده ی طلاق درجامعه ایران تاثیر گذارند؟می باشد و عواملی که هرکدامشان درجدایی زوج ها تاثیر خاصی داشته به شرح زیرمی باشد رواج اندیشه های جامعه معنوی ماب جامعه حسی و مادی گرا هجوم به سنت ها تئوری آنومی و بحران وجدان جمعی بحران اقتصادی سنتی و تاریخی نگاه نمودن مردان به زندگی مدرنیته شدن زندگی زنان انتظارات زیاد زوج ها نارضایتی فردی از زندگی رواج خودگرایی سایرعواملاجتماعی آموزشی ارتباطی که نقش گسترش خصوصیات و ارزشهای یک جامعه حسی و مادی گرا درجامعه ما ازنظر محققان ۹۵درصد عامل گسترش طلاق به عنوان مهمترین مساله جامعه ما مطرح شده است