سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید مدنی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
غلامرضا نادری بروجردی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حسن آقاجانی – کارشناس ارشد معاونت تولیدات گیاهی
مسعود یوسفی – کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

چکیده:

در این بررسی که به عنوان یک طرح مطالعاتی مصوب استانداری مرکزی و با همکاری دستگاه های مربوطه انجام پذیرفته است مشخص گردید به طور متوسط بیش از۱۰/۸ درصد از کلزای تولیدی استان در اثر ریزش دانه هدر می رود. این میزان ضایعات فقط مربوط به مراحل برداشت بوده و انواع ضایعات دیگر حین حمل و نقل و انبارداری به آن اضافه می شود. در این مقاله آسیب شناسی ریزش دانه کلزا در مزارع استان مرکزی تبیین گردیده است. همچنین به یکی از ابعاد مهم آن یعنی وجود پدیده ناهمرسی در گیاه پرداخته است. بر اساس آمارهای منظقه ای و نظرات کارشناسان و کشاورزان استان مرکزی در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ میزان ضایعات ناشی از ریزش دانه کلزا در مرحله برداشت به حدود ۳ تا ۱۳۰ هزار دانه در متر مربع و گاهی تا ۲۰۰ هزاردانه در متر مربع رسیده است. در سال زراعی ۸۶-۸۵ میزان ریزش دانه کلزا در سطح مزارع استان مرکزی ۴۲۹/۵ تن بوده است نتایج این بررسی نشان داد که حداقل پانزده عامل برای ریزش دانه کلزا وجود دارد که مهمترین آنها آلودگی مزارع به علف های هرز می باشد. ریزش دانه در اثر مشکلات ناشی از وجود علف های هرز تا ۲۶۸ کیلوگرم در هکتار برای مزارع با ۳ تن تعیین گردید. از سایر عوامل موثر می توان به عدم کارایی ادوات، تراکم نامطلوب و / میانگین عملکرد ۵ ناهمرسی بوته ها اشاره کرد. درصد تفاوت در رطوبت بافت های گیاه تا ۸% نمایانگر اهمیت رطوبت یکسان بوته ها در جلوگیری از ریزش های حین برداشت می باشد