سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی ایثار و شهادت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین منفرد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی
سیاوش پورطهماسبی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی
بهرام فاتح – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

چکیده:

شهادت هنر مردان خداست و شهیدان هنرمندانی بزرگ و رسانهها وسیله ای برای بازنمایی و ترسیم مفاهیم تعالیانسان خاکی اند در دوران جهانی شدن فرهنگ ایثار و شهادت درعرضه رسانه ها و ارتباطات تجلی می یابد و پیام آن به کمک رسانه ها به مخاطبان منتقل می گردند برپایه چنین دیدگاهی باید گفت که بدون رسانه ها در دوران جهانی شدن اصولا تبلیغ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمی تواند صورت گیرد چرا که در دوران جهانی شدن آیین ها مراسم و مناسک در متن ارتباطات و رسانه ها شکل می گیرند به عبارت دیگر می توان گفت که ارتباطات چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی خود نوعی از آیین و مراسم است که در متن فرهنگهای مختلف شکل میگیرند و معنا می یابند مراسم و آیین های ملی مناسک اسلامی همچون عاشورا ماه رمضان حج تنها زمانی معنای ارتباطات را به شکل کامل مورد تجربه قرار دهد و این معنا در آیین ها و مناسک است که متکامل می گردد متعالی می شود و بصورت فرهنگ ایثار و شهادت به ثمر می نشیند.