سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هاجر رشیدی –
پریسا طالب پور –
نعیمه نعیمی –
فاطمه سمیعی –

چکیده:

خلاقیت یک پدیده اجتماعی است که باتوجه به هنجارهای اجتماعی تسهیل یا بازداری عوامل اجتماعی شده است کروپلی ۲۰۱۱ خلاقیت یک نیاز مهم بشری است و درتمام ابعاد زندگی انسان نقش دارد خلاقیت عبارت است از تحولات دامنه دار و جهشی درفکر و اندیشه انسان طوریکه انسان بتواند عوامل علی را به شیوه های جدید ترکیب کند خی خیلیون ۱۳۸۱ به طور کلی خلاقیت با تنوع فرهنگی اورس و اسکوئیول ۲۰۱۱ نگرش باسادور و باسادور۲۰۱۱ هنر فرنهام بیتی بوش پتل و لوزینسکایا ۲۰۱۱ استرس سانچز ـ رویز ۲۰۱۱ بارش مغزی گنجی پاشاشریفی و هاشمی ۱۳۸۴ و هوش هیجانی نوفرستی و معین الغربائی ۱۳۸۹ رابطه دارد دراین راستا آسیب شناسی خلاقیت و نوآوری ازاین جهت که به شناسایی عوامل بازدارنده خلاقیت و نوآوری کمک می کند اهمیت دارد محبوبی و توره ۱۳۸۷ باتوجه به اینکه جامعه ی ایران علیرغم سابقه تمدن فرهنگی غنی خود یک جامعه خلاق محسوب نمی شود پژوهش حاضر سعی برآن دارد که به بررسی آسیب شناسی خلاقیت درجوانان بپردازد.