سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا سالار – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
محسن علیان نژادی – کارشناس پژوهش

چکیده:

باآشکارشدن مشکلات ناشی از فعالیت شرکت های دولتی واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی وکناره گیری دولت از فعالیت های اقتصادی به عنوان یکی از راه حلهای موجهه با بحرانهای اقتصادی و تسریع روند رشد و توسعه اقتصادی مطرح گردید اجرای هرگونه سیاست اقتصادی بویژه درکشورهای درحال توسعه با موانع ومشکلاتی همراه بودهاست سوال اصلی ما این است که چه موانعی فراروی این سیاست قرارگرفته و راه های دستیابی به این مهم کدام است؟ مطالعات انجام شده نشان میدهد که اجرای برنامه های خصوصی سازی تا حدود زیادی ازاهداف و نیات اولیه دولت ها منحرف شده است و آن را کند ناموزون و با موانع پیش بینی نشده مواجه ساخته است بررسی ما نشان میدهد که تلاشهایخصوصی سازی غالبا با دو مجموعه موانع روبرو است نخست مسائل و مشکلات اجرایی اداری و دوم موانع اقتصادی – سیاسی که برایند آنها موجب کند شدن روند آن گشته و دربسیاری از موارد نه تنها موانع فوق به اختلال دراجرای سیاست خصوصی سازی منجر شده است بلکه اثرات این سیاست را برکارایی اقتصادی کاهش داده است.