سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فروغ منصوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

چکیده:

دراواخر دهه چهارم و اوایل دهه پنجم قرن بیستم جامعه شناسی خانواده از غنای خاصی برخوردار شد دهه ششم دوباره بحث خانواده شکل گرفت به گونه ای که این اثار در سه زمینه تحقیقات تجربی تحقیقات نظری و تحقیقاتی که نتیجه دو تحقیق قبلی هستند تقسیم شدند اما با پیشرفت نهادهای اجتماعی و گسترش روزافزون علم کمک کم کلمه ی خانواده به عنوان یک نهاد بسیار بزرگ درجامعه مطرح گردید برهمین مبنا نهاد خانواده نیز بیشتر از زمان گذشته توسعه پیدا کرده است خانواده نیز تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به لحاظ کمی و کیفی کارکرد گرایی ایفای نقش و … تغییرات بی سابقه ای را طی چند دهه اخیر شاهد بودها ست با گذشت زمان و با ورود به عصر جدید و دوره پس از انقلاب صنعتی بسیاری از الگوهای خانواده الگوهای مربوط به تولید مصرف ازدواج حقوق زنان حمایت از کودکان و نظایر آنها تغییر کرده است چگونگی این تغییرات درجوامع مختلف متناسب با وضعیت توسعه یافتگی آنها متفاوت می نماید.