سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعیده سیادت – کارشناس ارشد مدیریت،
علیرضا پیرعلی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اهرم

چکیده:

اقتصاد یکی از عرصه های مهم حیات بشری بوده و انسان در طول تاریخ رابطه ای تنگاتنگ با این مسئله داشته است. طی سال های اخیر رهبر فرزانه و دوراندیش انقلاب اسلامی با آگاهی کامل از تمرکز دشمن برمقوله اقتصادی و حتی طراحی سناریوی جنگ اقتصادی علیه ملت و کشور ایران، تلاش کردند تا برنامه ها و الگوهای مناسب جهت مقابله با این فشارها ارائه دهند و سازوکارهای آن را تبیین کنند. از همین رو، سال هایجهاد » ،« همت مضاعف و کار مضاعف » ،« حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف » ؛ اخیر را به عناوینی همچون نام نهادند. لازمه تحقق فرمایش های مقام معظم رهبری « تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی » و « اقتصادیدر نامگذاری سال جدید و فرامین امام خمینی (ره) نشان دهنده اهمیت حیاتی حمایت از تولید ملی است. روش مطالعه: این مقاله از نوع پژوهش های بنیادی بوده، با روش تحقیق کیفی مبتنی بر تحلیل محتوایی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به مطالعه ی تاثیر شناخت فرصتها و آسیب شناسی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانیمی پردازد. اهداف: هدف از انجام این مقاله عبارتند از: شناخت فرصتها و آسیب شناسی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی چه اثراتی بر تولید ملی خواهد گذاشت؟ سهم مردم در حمایت از تولید ملی و حمایت ازکار و سرمایه ایرانی چه اثراتی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟ چگونه می توان با شناخت فرصتها و آسیب شناسی تولید ملی فرهنگ حمایت از کار و سرمایه ایرانی را در جامعه نهادینه کرد؟ یافته ها نشان می دهدحمایت از سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه، بزرگترین رسالت امروز دولت ایران در سال رونق تولید است. این امر سبب ایجاد سرمایه های اجتماعی شده و به دنبال آن، تولید از ثمرات مثبتی که کشورهای توسعه یافته از تولید خویش بهره مند می شوند، بهره خواهد برد. نتایج نشان می دهد با توجه به سخنان مقام معظم رهبری بخش مهمى از جهاد اقتصادى، مسئله ى تولید ملّى است.