سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مصطفی طاهری –
علی نگین تاجی –
هاجر امین پور –

چکیده:

باتوجه به اینکه تولید ملی ازارکان رشد وتوسعه اقتصادیدرهرجامعه ای محسوب می شود و به خاطر اهمیت همین موضوع سال جاری ازطرف مقام معظیم رهبری بنام تولید ملی و حمایت ازکار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است لذا دراین مقاله ما نیز سعی داریم با شناسایی موانع و مشکلات موجود برسرراه صادرات که زمینه ساز تولید ملی می باشد راهکارهایی برای غلبه براین موانع ارایه نماییم مشکلات و اسیب های مربوط به صادرات نیازمند شناسایی عمیق و نظام مندی می باشد تنوع کالاهای صادراتی ایرانی و مراحل انجام صادرات و تولید ومتکی بودن به محصول ایرانی و تکنولوژی ایرانی میتواند گامی بزرگ درجهت تولید ملی و جهش اقتصادی نه تنها درداخل بلکه درسطح جهانی قلمداد شود این موارد میسر نمی شود مگر با استقرار حکومت قانون ایجاد سیستم موثربرای تعیین و اعمال حقوق مالکیت تنظیم قوانین شرکت ها تنظیم بازار به ویژه بازار کار و سرمایه تنظیم رقابت و کنترل انحصارات ایجاد تاسیسات و زیرساخت های مناسب برای توسعه اقتصادی ارایه کارها و خدماتی که بازار به آن نمی پردازد