سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا فراهی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی
سیدرضا بلاغت – عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکتری تاریخ و فلسفه تعلیم و ت

چکیده:

سوء فهم مفاهیم دینی از جمله عوامل بسیار مهم آسیب زایی در تربیت دینی است. یکی از این مفاهیم که مورد سوء فهم قرار گرفته، میزان آسان گیری در تربیت دینی در اسلام است. افراط و تفریط در این خصوص موجب آسیب در آن شده که پیامدهای آن در جامعه قابل ملاحظه است.رسیدن به کمال از اهداف نظام های تربیتی مختلف به ویژه تربیت دین مدارانه است، اما متاسفانه گاهی در رسیدن به کمال، نگرشی غیر واقع بینانه ایجاد می شود. در این دیدگاه توانایی ها و محدودیت های بشر فراموش شده است و مربیان و خانواده ها به این نکته توجه ندارند که در صورت استفاده غیر صحیح از تربیت دینی چه آسیب هایی متوجه این شیوه تربیتی است؟ با عنایت به اهمیت موضوع در این مقاله با و استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی شناخت عوامل و زمینه های آسیب زایی که سبب نا آشنایی جوانان و نوجوانان به معارف دینی و عدم پای بندی و رغبت به دین و مظاهر آن و در نتیجه سستی در انجام وظایف دینی و اسلامی نوجوانان و جوانان می- گردد.