سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

ناهید دامن پاک مقدم – مدرس دانشگاه آزاد تهران مرکزی

چکیده:

این پژوهش با اهداف ارزیابی و شناسایی وضعیت برنامه های تربیت دینی دانش آموزان و آسیب شناسی تربیت اسلامی درمدارس راهنمایی استان قم اجرا شده است برای رسیدن به بهترین نتایج جامعه آماری چهار گروه مدیران معلمان دینی و قرآن و مربیان پرورشی مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه استان قم به عنوان مدیران فرهنگی مدارس و دانش آموزان دختر و پسرمشعول به تحصیل دراین مدارس درنظر گرفته شد سپس براساس فرمول مربوطه حجم نمونه آماری از تعداد مدیران فرهنگی درسطح نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرها و روستاهای استان قم به تفکیک پایه تحصیلی جنس مشخص شد مجموع مدیران معلمان دینی و قران و مربیان پرورشی دراستان قم ۳۲۹ نفر ومجموع دانش آموزان ۱۰۴۷ نفر درنظر گرفته شد روش جمع آوری اطلاعات براساس توزیع و تکمیل پرسشنامه محقق ساخته درحجم نمونه آماری انجام گرفت و اطلاعات پرسشنامه دربرنامه نرم افزاری Spss موردتجزیه و تحلیل آمار توصیفی و استنبای قرارگرفت تحلیل اطلاعات نشان میدهد مدارس درارایه شناخت صحیح و ایجاد گرایشات دینی موفق بوده اند.