سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد رضوی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان

چکیده:

بیمه محصولات کشاورزی تمهیدی در راستای تامین مشارکت گسترده کشاورزان برای نیل به کشاورزی پایدار میباشد برمبنای این تمهید خسارتی که به تعدادی از کشاورزان وارد می شود از طریق سهمی که تعداد بیشتری از کشاورزان به عنوان حق بیمه پرداخته اند جبران میشود از این طریق نه فقط یک شکل گسترده و فراگیر تامین شکل می گیرد بلکه بقا و پایداری اقتصادی تولید کنندگان کشاورزی که با دامنه وسیعی از انواع مخاطرات روبرو هستند تضمین خواهد شد از طرفی دیگر استفاده از تکنولوژی خطرهای بالقوه را به دنبال داشته و از سویی دیگر نیازمند سرمایه گذاری های جدیدی می باشد لذا بهره بردار با این تمهید قادر به افزایش تولیدات و بهره گیری از توانمندیهای تکنولوژی حرفه خود خواهد بود لذا وجود بیمه امکان استفاده از تکنولوژی را فراهم می ارود و برنامه ریزی ها در توسعه کشاورزی را امکان پذیر می کند از سویی دیگر نتایج این مطالعه نشان میدهد در ایران اجرای برنامه های بیمه کشاورزی به دو دلیل وقوع سالانه حوادث قهری و طبیعی و ناتوانی کشاورزان و دامدان خرد در جبران میزان سرمایه آسیب دیده اجتناب ناپذیر و چالش برانگیز است.